Beroepsverbod pedofielen bepleit

België pleit voor een beroepsverbod voor veroordeelde pedofielen in heel Europa. Wie in een land is veroordeeld voor een zedendelict waarbij kinderen zijn betrokken, moet daar ook in andere EU-landen mee geconfronteerd worden.

België wil een dergelijk Europees beroepsverbod wettelijk mogelijk maken. Het land ijvert daarvoor in de Europese Raad van ministers van Justitie. Aanleiding is de affaire-Fourniret, een in Frankrijk veroordeelde zedendelinquent, die na het uitzitten van zijn straf uitweek naar België en daar opnieuw seksuele misdrijven pleegde. De Belgische overheid was niet van de eerdere veroordelingen op de hoogte.

Die affaire zette vorig jaar de Europese ministers van Justitie en de Europese Commissie aan tot maatregelen om lidstaten over en weer inzage te geven in elkaars strafregisters. België wil nu dat ook opgelegde beroepsverboden in die strafregisters worden opgenomen en daar andere lidstaten over informeren.

Landen die voor een aantal beroepen al een `antecedentenregeling' kennen, moeten worden verplicht om actief informatie te vragen als het gaat om een sollicitant uit een andere lidstaat. België wil verder dat een opgelegd beroepsverbod door andere lidstaten wordt erkend en uitgevoerd.

Nederland staat niet afwijzend tegen het Belgische voorstel, zo blijkt uit een eerste reactie. Het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie maakt een beroepsverbod minder effectief als die alleen geldig zou zijn in het land van veroordeling. Afspraken daarover in Europees verband vergroot de effectiviteit van een dergelijke maatregel. Het Belgische voorstel om buitenlandse beroepsverboden ook in Nederland van kracht te laten zijn, vergt wel aanvullende wetgeving.

De Europese Commissie komt eind dit jaar met voorstellen over wederzijdse uitwisseling van informatie uit strafregisters. Het Belgische initiatief komt daar niet in voor, maar kan volgens de Commissie wel worden meegenomen in het overleg daarover.

Volgens advocaat G. Hamer, gespecialiseerd in Europees strafrecht, is het Belgische voorstel niet in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. ,,Het is nu al mogelijk om vertegenwoordigers van bepaalde beroepsgroepen een beroepsverbod op te leggen. Als de wetgeving wordt aangepast, is deze vorm van beroepsverboden ook mogelijk. Het is alleen de vraag of het politiek wenselijk is om ermee om te gaan zoals België voorstelt.''