Balkenende biedt garanties voor koopkracht

Premier Balkenende (CDA) heeft de Tweede Kamer gegarandeerd dat de koopkracht niet lager uitvalt dan nu geraamd. Mocht dat dreigen, dan neemt het kabinet maatregelen.

Dat zei de premier vanmorgen in de Tweede Kamer tijdens de Algemene politieke beschouwingen over de miljoenennota 2006. Hij komt daarmee tegemoet aan een breed gedragen wens van de Kamer (onder meer PvdA en CDA) om het voorgespiegelde koopkrachtherstel te garanderen. De stijgende olieprijs en de invoering van een nieuw zorgstelsel in januari kunnen van invloed zijn op de ramingen van het kabinet, erkende Balkenende vandaag.

Balkenende zei niet nu al op mogelijke aantasting van de koopkracht te willen reageren. Hij wil wachten totdat het Centraal Planbureau (CPB) begin december met nieuwe schattingen over de olieprijzen komt.

In de miljoenennota houdt het CPB rekening met een olieprijs van vijftig dollar per vat, terwijl die nu zo'n 65 dollar bedraagt. Daardoor is de energierekening mogelijk hoger dan het CPB voorspelt.

CDA-fractievoorzitter Verhagen en zijn collega Bos (PvdA) hebben het kabinet gevraagd de hogere energierekening te compenseren met een verlaging van de energiebelasting. Balkenende wilde zich daar niet op vastleggen. ,,Er zijn ook andere fiscale maatregelen mogelijk.'' Hij kondigde aan dat het kabinet bij de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken, in december, zo nodig met voorstellen komt om de koopkracht te herstellen. ,,We moeten eerst kijken of de koopkracht per saldo negatief wordt beïnvloed.''

Balkenende benadrukte dat solidariteit ,,meer is dan koopkrachtplaatjes''. Dat het aantal burgers onder de armoedegrens onder zijn regime is toegenomen noemde hij bij de economische neergang onvermijdelijk. ,,En het is nog altijd beter dan tien jaar geleden.''

De premier werd hierop aangevallen door PvdA-leider Bos: ,,U zegt dat alles wat goed gaat door het kabinet komt, dan mag ik ook zeggen dat wat slecht gaat ook door uw kabinet komt.''

Balkenende hield staande dat de toename van ongelijkheid de schuld was van de economie. Halsema noemde het ,,gênant'' dat het kabinet niet zorgt voor de minima. Balkenende zei meer te willen doen voor de middeninkomens, omdat die de afgelopen jaren het minst geprofiteerd hebben van de economische groei. Hij noemde de goede economische projecties van de `tegenbegrotingen' van de oppositie het resultaat van ,,manipulatie van de rekenmodellen'' van het CPB.

RIJKSBEGROTING pagina 2