Verzet VNG tegen einde ozb

Nadat de onroerendezaakbelasting volgend jaar gedeeltelijk wordt afgeschaft, zullen 86 van de 467 Nederlandse gemeenten er meer dan 15 euro per inwoner op achteruitgaan. In totaal verliest ruim de helft van de gemeenten inkomsten, ondanks de voorgenomen compensatie door het rijk.

W. Deetman, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en burgemeester van Den Haag, haalde vanochtend fel uit naar de ondermijning van de vrijheid die gemeenten hebben om zelf belastingen te heffen. Hij kondigde voortgaand verzet van de VNG, de lobbyclub van de lokale overheden, aan tegen het kabinetsplan.

In opdracht van de VNG heeft het Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzocht wat de effecten per gemeente zijn van de gedeeltelijke afschaffing van de ozb en de compensatie van het rijk. Het rijk draagt vanaf volgend jaar jaarlijks ruim een miljard euro extra af aan het gemeentefonds.

Uit het onderzoek blijkt dat 252 van de 467 gemeenten per inwoner minder inkomsten zullen ontvangen. De grootste inkomstenderving geldt voor de gemeente Leiden, waar het negatieve effect 91 euro per inwoner bedraagt. De gemeente Bussum heeft het meeste voordeel van de afschaffing van de ozb en de compensatie: een plus van 46 euro per inwoner.

In een reactie zeiden de Tweede-Kamerleden De Nerée (CDA) en Blok (VVD) dat de coalitiepartijen vasthouden aan het kabinetsplan om de ozb af te schaffen en dat ze geen aanleiding zien de compensatie aan de gemeenten te verhogen.