Theatersoap wordt vervolgd

Acht vrachtwagens vol met euro's is Middelburg kwijt door het afblazen van de bouw van een nieuw theater. De bestuurlijke crisis werd gisteren besproken in de gemeenteraad. Er komt een nieuwe coalitie die een oplossing moet gaan zoeken.

,,Elf miljoen, ofwel acht vrachtwagens vol met euro's, zijn weggegooid'', zei fractievoorzitter K. Hamelink van de ChristenUnie gisteravond in de gemeenteraad van Middelburg. Hij doelde op de schade die het afblazen van de bouw van het nieuwe theater aan de Zuidsingel heeft veroorzaakt. ,,Het gezonde Middelburg is in één keer een noodlijdende gemeente geworden.''

De raadsleden waren bijeen om te pogen een einde te maken aan de bestuurscrisis, die is ontstaan als gevolg van wat in de volksmond de theatersoap heet. Een week na de raadsvergadering van 5 september, toen de raad, met een meerderheid van één stem, besloot de bouw van het theater stil te leggen, stapte verantwoordelijk wethouder A. van 't Westeinde (GroenLinks) op. Diens collega L. Luitwieler (ChristenUnie) zette de coalitie (waarvan ook CDA en PvdA deel uitmaken) vervolgens op springen: hij wilde niet langer deel uitmaken van een college met PvdA-wethouder A. de Vries.

De PvdA is in de theater-affaire voor velen de kwaaie pier. De partij was vier jaar geleden samen met het CDA voorstander van de aanleg van de schouwburg (kosten 31 miljoen euro), maar kwam daar deze maand van terug. De afgelopen maanden kampte de gemeente met lekkages in de bouwput en dreigende verzakking van huizen, waardoor de nieuwe schouwburg veel duurder zou uitpakken. Fractievoorzitter J. Kodde van het CDA zei gisteravond dat de PvdA ,,een draai heeft gemaakt, buiten de afspraken om''. De partij heeft zich volgens Kodde verbonden aan de keuze voor de Zuidsingel.

,,Het is financieel gezien uitermate slecht af te zien van de verdere bouw van het theater'', zuchtte Kodde. ,,We gooien zo miljoenen euro's in een bouwput.'' Fractieleider S. Szarafinski van de PvdA erkende dat. ,,Dat geld zijn we deels kwijt, het totale theaterproject wordt daardoor te duur.'' Maar volgens haar brengt die elf miljoen Middelburg niet aan de financiële afgrond. ,,Daar zijn oplossingen voor te vinden.''

De PvdA stelde eerder voor een goedkopere schouwburg te realiseren op De Punt, elders in Middelburg. Szarafinski meende dat de gemeenteraad de laatste twee weken energie heeft verspild door een soap te creëren, ,,met allerlei politieke spellletjes, die de raad verwijderen van de inwoners''. Het raadsbesluit over het theater is definitief genomen, zei ze.

Wat nu? Van de PvdA mag de opgestapte GroenLinks-wethouder weer aan het werk, zo bleek gisteren tijdens de raadsvergadering. fractievoorzitter Hamelink (ChristenUnie) sloot zich daarbij aan: ,,Ik heb veel respect voor die frêle man. Met gekromde rug wilde hij zijn karwei rondom het theater tegen de stroom in afmaken. Dat heeft-ie niet gemogen. Jammer.''

Als het aan het CDA lag, keert de `gevallen' oude coalitie in Middelburg terug. Fractievoorzitter Kodde beschouwt de theateraffaire als een incident binnen het goed functionerende bestuur. ,,Ik vergelijk het voorval met een tocht op het Veerse Meer. Door onverwachte problemen raakt het schip ineens stuurloos. Moeten we er dan afspringen? Het CDA niet.'' GroenLinks voelde echter niets voor `lijmen'. Fractievoorzitter J. van Nieuwenhuijzen zei dat haar partij geen verantwoordelijkheid wil nemen voor een gat van elf miljoen euro in de gemeentelijke begroting.

De SGP bepleitte een verzoening. ,,Dat is geen nederlaag, maar een overwinning'', aldus fractieleider C. Dekker. ,,Toon je volwassen, laat de drie wethouders – ik respecteer het vertrek van Van 't Westeinde – doorgaan met een beperkt programma.''

De ChristenUnie had daar geen trek in. Voorman Hamelink herhaalde dat wethouder Luitwieler niet wil deelnemen in een college met de PvdA, die ,,ons vertrouwen ernstig heeft aangetast''. Luitwieler zorgde nog voor commotie: hij merkte op dat hij nog bedenktijd wilde hebben. Maar in de wandelgangen meldde hij later – tot geruststelling van Hamelink – dat hij zijn ontslagbrief gaat schrijven.

Aan het einde van de avond nam de gemeenteraad met 23 tegen zes stemmen een motie aan dat CDA en PvdA, de twee grootste partijen, een nieuw college van B en W moeten vormen, zo mogelijk met versterking van nog een of twee partijen.

Het ligt voor de hand dat formateur Kodde (CDA) daarbij een beroep zal doen op de SGP. ,,Dan is er een meerderheid en kunnen we besturen in plaats van alleen maar op de winkel letten tot de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen van maart 2006 benoemd is'', aldus Kodde.

    • Guido de Vries