Regering: schuld aan bendegeweld

De regering van Guatemala heeft gisteren toegegeven verantwoordelijkheid te dragen voor het toenemende geweld tussen rivaliserende bendes in gevangenissen. Maandag werden twaalf gedetineerden vermoord, waarschijnlijk allen lid van de bende Mara 18, in gevechten met de bende Mara Salvatrucha. Sommige lijken werden verminkt. Minister La Rue van Mensenrechten erkende gisteren dat leden van de bendes niet in dezelfde gevangenis opgesloten kunnen worden, omdat dat de indruk wekt dat de staat `sociale zuivering' steunt.