Publicatie subsidie moet van één boer anoniem

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) moet bij publicatie van de gegevens van Nederlandse boeren die Europese landbouwsubsidies krijgen, in één geval anonimiseren. Dat is het gevolg van een uitspraak die de voorzieningenrechter in Zwolle gisteren heeft gedaan in een zaak die door een boer uit Ommen was aangespannen.

Het ministerie zal de gegevens vandaag publiceren. Het gaat om de namen, adressen en bedrijfsregistratienummers van ongeveer 80.000 subsidieontvangers. Onder hen wordt het Nederlandse aandeel van 1,26 miljard in de Europese landbouwsubsidies verdeeld. De subsidies worden volgens zestig verschillende regelingen toegekend. Omdat de Ommer boer de enige is van wie de gegevens worden geanonimiseerd en hij met zijn stap naar de rechter in de openbaarheid is gekomen, zal in de praktijk ook in zijn geval een koppeling tussen ontvanger en subsidiebedrag kunnen worden gemaakt.

Publicatie van de gegevens vloeit voort uit een verzoek volgens de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), dat eind juni door onder meer de aan de PvdA gelieerde Evert Vermeerstichting is gedaan. De stichting hoopt dat door meer transparantie over de subsidies een beter debat over het nut ervan kan worden gevoerd. In een aantal andere Europese landen zijn deze gegevens al openbaar.

In een tiental soortgelijke zaken deze en vorige week wezen voorzieningenrechters in onder meer Assen, Groningen en Utrecht de eisen van boeren af om publicatie van hun gegevens te verbieden.

De rechter in Zwolle oordeelde gisteren evenwel dat de Ommer boer, H. van der Vegt, door publicatie van zijn gegevens vandaag geen zinvolle bodemprocedure meer kan voeren. De rechter wijst in haar vonnis onder meer op een conflict tussen de WOB en de Wet persoonsregistraties dat ,,degelijke studie'' vereist. Volgens de rechter leent de voorlopigevoorzieningenprocedure zich minder goed voor deze studie.

In een reactie zegt de juridisch adviseur van de Evert Vermeerstichting, WOB-specialist Roger Vleugels, dat ,,deze rechter marginaal in haar diepgang is en welwillend ten opzichte van de eisende partij''. Volgens Vleugels kan er geen sprake zijn van privacy voor ontvangers van Europese landbouwsubsidies, omdat deze alleen worden uitgekeerd aan zakelijke rechtspersonen.

Het ministerie van Landbouw heeft de rechter in Zwolle gisteravond gevraagd de schorsing inzake boer Van der Vegt op te heffen. Beroep tegen het vonnis is niet mogelijk. Volgens een woordvoerder zal anonimisering in het geval van de Ommer agrariër niet leiden tot vertraging in de publicatie van de subsidiegegevens.