Pluimvee eind november naar buiten

Pluimvee kan vanaf eind november weer uit de hokken. Minister Veerman (LNV, CDA) wil over ruim twee maanden de zogenoemde ophokplicht afschaffen, mits de situatie van de vogelgriep in Rusland en Kazachstan niet verslechtert.

Dat heeft de minister gisteren in Brussel gezegd. Veerman meent dat eind november het grootste risico voor het Nederlandse pluimvee is geweken. Het seizoen voor trekvogels is dan voorbij. Trekvogels zijn de voornaamste overbrengers van het virus. Bovendien blijkt uit nieuwe informatie dat de uitbraak in Kazachstan zich niet meer uitbreidt.

Veerman meldde eerder deze week al de algehele ophokplicht te vervangen door een maatwerkaanpak. Die aanpak moet naar verwachting komende week ingaan. Het betekent dat alleen bedrijven in de nabijheid van trekvogels hun pluimvee binnen of onder afdakjes moeten houden.

In Nederland zitten sinds half augustus ruim vijf miljoen kippen binnen die normaliter buiten lopen. Dit om de kans te verkleinen dat de vogelgriep zich door contact tussen trekvogels en pluimvee zou kunnen verspreiden. Andere Europese landen vonden de Nederlandse maatregel overdreven en voerden geen ophokplicht in. Veerman wilde de ophokplicht eigenlijk tot het voorjaar laten duren. Daar ziet hij nu dus van af. ,,Het makkelijkst is om nooit van mening te veranderen. Maar dat doen alleen dwazen'', zei Veerman. Hij bleef de ophokplicht verdedigen: ,,Beter een week te vroeg dan een kwartier te laat'', zei hij over maatregelen om de besmettelijke vogelgriep buiten de grenzen te houden.

Vanmorgen diende in Den Haag een kort geding van een aantal milieuorganisaties tegen minister Veerman over de ophokplicht. De milieubeweging vindt dat de ophokplicht nu al moet worden afgeschaft. Het dierenwelzijn is op dit moment al in het geding, aldus de eisers. De rechter doet donderdag 29 spetember uitspraak.