Niet erg geloofwaardig

Ondanks de rijke oogst die het kabinet in het vooruitzicht stelt, zoals koopkrachtbehoud, dalende werkloosheid, een grotere veiligheid, meer duurzaamheid en minder regels, zijn de reacties aanzienlijk minder uitbundig.

Veel mensen willen het eerst zien [...] en nog veel meer mensen wantrouwen het onverwachte optimisme van het kabinet. [...] Verbazingwekkend is dat niet. Tot voor kort was het nog somberheid troef. De vergrijzing hing ons als een molensteen om de nek. Als land dreigden we de internationale concurrentieslag jammerlijk te verliezen en we werden bovendien ook nog eens bedreigd door de gevaren van het terrorisme. Op al deze rampspoed reageerde het kabinet met een omvangrijk pakket bezuinigingsmaatregelen, legde het de basis voor ingrijpende hervormingsvoorstellen en kondigde het een reeks veiligheidsmaatregelen af. En dan zouden we nu ineens optimistisch mogen zijn?

Op ons aanpassingsvermogen wordt in deze tijd een groot beroep gedaan, sprak de koningin in de troonrede. Een te groot beroep, zo mogen we [...] wel zeggen. Geen regering kan en mag in ernst van een burger verlangen haar eerst in somberheid en doemdenken te volgen, om vervolgens met diezelfde regering blijmoedig uit te roepen dat er grootse dingen zijn verricht en we weer optimistisch mogen zijn over de toekomst. Zo'n kabinet heeft een geloofwaardigheidsprobleem.

[...] (D)at de economie weer aantrekt [...] is na jaren van stagnatie en zelfs van krimp een mooie opsteker. Het doet echter geforceerd aan deze ontwikkeling nadrukkelijk te zien als het resultaat van de aanvankelijk gepredikte somberheid, inclusief de daarop gebaseerde beleidsmaatregelen. Het was destijds moedig dat het kabinet zo zwaar inzette, maar de werkelijkheid gebiedt ook om te zeggen dat het te zwaar had ingezet. De stelling is zelfs verdedigbaar dat het herstel daardoor langer op zich heeft laten wachten dan strikt genomen noodzakelijk was. Een dergelijk inzicht nodigt uit tot bescheidenheid. Dat is een beter uitgangspunt voor het broodnodige herstel aan vertrouwen dan deze al te optimistische presentatie.

(Hoofdartikel Trouw)