Meer tijd om te voldoen aan norm schone lucht

De landen van de Europese Unie krijgen langer de tijd om te voldoen aan de doelstellingen voor luchtkwaliteit die binnen de Unie zijn afgesproken. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Unie, is het hier vanmorgen over eens geworden.

De versoepeling is vooral voor Nederland van belang. De Raad van State heeft de afgelopen tijd diverse bouwplannen afgewezen omdat deze in strijd waren met de milieudoelstellingen van de EU.

Dat landen langer mogen doen over het in overeenstemming brengen van allerlei bouwplannen met de nieuwe luchtkwaliteitsnormen is wel gebonden aan voorwaarden. De normen moeten uiteindelijk wel gehaald worden. Aanvankelijk was sprake van algemene doelstellingen per land waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen sterk vervuilde stedelijke gebieden en minder vervuilde landelijke gebieden.

Staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) toonde zich vanmorgen ingenomen met de mededelingen uit Brussel, maar is voorzichtig over de mogelijkheden voor Nederland. ,,Het is jammer dat de Europese Commissie niets zegt over de specifieke omstandigheden in een bepaalde lidstaat'', aldus Van Geel. Hij vindt het moeilijk te verteren dat de normen overal gelden, of het nou een rustige of heel drukke plek betreft. De staatssecetaris wil eerst de voorwaarden bestuderen die gelden voor het uitstel.

De bedoeling van de Europese maatregel is dat in 2020 in Europa het aantal mensen dat voortijdig overlijdt als gevolg van luchtverontreiniging met 40 procent zal zijn teruggebracht, van 370.000 doden per jaar in 2000 tot 290.000 dan. Met het pakket maatregelen om de verontreiniging terug te dringen is in totaal 7,9 miljard euro gemoeid.

Van Geel heeft juist gisteren in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat de helft van de bouwplannen in Nederland nog altijd in gevaar is door te sterke luchtvervuiling. Die informatie is afkomstig van een Task Force Luchtkwaliteit, een samenwerkingsverband van alle departementen en overheden die betrokken zijn bij de luchtkwaliteit. Maatregelen van het kabinet, zoals roetfilters en het stimuleren van schonere auto's plus een nieuwe milieuwet, kunnen dit probleem slechts gedeeltelijk oplossen.

De bewindsman vindt dat verschillende bedreigde plannen, zoals de aanleg van spitsstroken, toch kunnen doorgaan als de lucht ,,per saldo'' niet vuiler wordt. Dat lukt wanneer auto's over de extra rijstrook bijvoorbeeld vaart minderen tot 80 kilometer per uur. Deze ,,saldering'' zou volgens Van Geel twaalf projecten vlot kunnen trekken: onder meer het nieuwe stationsgebied Utrecht Centraal, de A10-West bij Amsterdam en Project Mainport Rotterdam. Andere maatregelen zijn het verlagen van de maximumsnelheid op enkele trajecten en invoering van `compact rijden' rondom de grote steden.