Meer doen

[...] Er moet meer gedaan worden aan de ontwikkeling van de niet-westerse allochtonen in ons land. De inburgeringscursussen alleen zijn te weinig om te voorkomen dat te veel van hen buiten de maatschappij blijven staan. Dat is niet goed voor hen zelf, maar zeker ook niet voor de samenleving als geheel.

Een tweede probleem is dat van de wateroverlast. De versterking van de zeekust is gezien alle klimaatsveranderingen een absolute noodzaak die een veel hogere prioriteit moet krijgen.

(Hoofdartikel De Telegraaf)