Makkelijker staatssteun voor MKB

Kleine en middelgrote ondernemingen moeten gemakkelijker staatssteun voor innovatie krijgen. Dat is de kern van een voorstel dat eurocommissaris Neelie Kroes (Mededinging) vandaag heeft gepresenteerd.

Kroes denkt voor startende ondernemingen aan een maximum van 1 miljoen euro in drie jaar aan subsidies en fiscale faciliteiten. ,,Ook al is effectieve mededinging het beste middel om innovatie en concurrentie te versterken, toch kan staatssteun een heel nuttige ondersteunende rol vervullen'', aldus Kroes. Aan de innovatiesteun zijn voorwaarden verbonden. Zo moet sprake zijn van `marktfalen' waardoor een activiteit niet van de grond komt, ook moet overheidssteun `proportioneel' zijn en mag deze geen ernstige inbreuk op eerlijke concurrentie veroorzaken.

De EU heeft geen specifieke regels over innovatiesteun. Volgens Kroes kan dit tot vertraging of juridische onzekerheid leiden bij toekenning van nuttige overheidssteun. Het beleidsdocument van Kroes is een discussiestuk, waarop belanghebbenden de komende maanden kunnen reageren. Zij sluit niet uit dat ook grotere ondernemingen voor innovatiesteun in aanmerking komen.

Kroes' plan voor innovatiesteun vloeit voort uit haar in juni gepresenteerde `actieplan' voor hervorming van de EU-regels voor staatssteun, een topprioriteit van de Nederlandse eurocommissaris. Dit moet leiden tot ,,minder maar doelgerichter'' steun. Het actieplan lokte kritische reacties uit van lidstaten als Duitsland en Frankrijk, die vrezen voor beperking van staatssteun in achtergebleven regio's.

Kroes noemt zes concrete maatregelen om innovatie voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) te bevorderen: meer geld voor innovatieve starters, meer steun voor risicokapitaal, meer steun voor innovatieve activiteiten zoals commercieel bruikbare prototypes en haalbaarheidsstudies, subsidies voor het MKB om diensten te kopen van innovatieve intermediairs (200.000 euro), subsidies voor het MKB om hooggeschoolde ingenieurs en onderzoekers te rekruteren en te profiteren van uitwisseling van personeel met universiteiten en grote ondernemingen, en tenslotte steun voor de ontwikkeling van `polen van excellentie' door samenwerking en clustering.

Kroes zei vanmiddag op een persconferentie dat de Commissie na afloop van de consultatie met belanghebbenden snel met concrete voorstellen zal komen voor innovatiesteun. Ze sprak van een ,,sterke boodschap'' van de Europese Commissie om groei en concurrentiekracht in de EU te versterken.