`Laat Armstrong zelf zijn onschuld maar bewijzen'

Volgens de Franse sportdirecteur Dominique Laurent is er genoeg urine voor een contra-expertise van Lance Armstrong. ,,Het is aan de UCI om hem dat te laten weten.''

Dominique Laurent houdt van verrassingen. Aan het einde van het gesprek zegt de directeur Sport van het Franse ministerie vanuit het niets: ,,Als Lance Armstrong een contra-expertise wil, kan hij die krijgen. Er is voldoende urine voor zo'n onderzoek. Dat heeft het Franse ministerie vorige week in een brief aan de internationale wielerunie meegedeeld. Laat Armstrong zijn onschuld maar bewijzen.''

Tijdens de pauze van een tweedaagse conferentie van Europese sportministers in Liverpool blikt Laurent terug op de gevolgen van de geruchtmakende publicatie over Armstrong in l'Equipe van een maand geleden. Die krant meldde dat de renner in de Tour van 1999 epo had gebruikt. Het dopinglab Chatenay-Malabry had de in dat jaar afgenomen monsters niet lang geleden op de aanwezigheid van epo onderzocht – een techniek die in 1999 nog niet voor handen was. De monsters zouden mede op verzoek van het Franse ministerie zijn geanalyseerd. Deze bewering is volgens Laurent ,,uit de lucht gegrepen''.

Het Franse ministerie heeft niets te maken met het onderzoek?

,,Nee. WADA (het wereldantidopingagentschap, red.) heeft het lab om onderzoek verzocht met als doel de dopingtesten voor renners te verbeteren. Het ministerie financiert het onderzoek naar doping; ik meen met zo'n 20 miljoen euro per jaar. Maar hóe men dat onderzoek in Chatenay-Malabry verricht, daar bemoeien wij ons niet mee. Laat staan dat wij onderzoeksopdrachten geven.''

Tot nu toe werd verondersteld dat het laboratorium over onvoldoende urine beschikte, zodat Armstrong geen tegenanalyse kon laten verrichten. Ten onrechte?

,,Ja. Er is wel degelijk voldoende urine voor een contra-expertise. Dat hebben wij tot nu toe niet wereldkundig gemaakt; onze brief aan de UCI (internationale wielerunie, red) is pas net de deur uit. Of wij Armstrong zelf ook hebben benaderd? Nee, dat is aan de UCI.''

Wat wijst zo'n contra-expertise uit?

Lacht. ,,Dat is niet in mijn handen.''

Het laboratorium onderzocht genummerde monsters, zonder te weten wiens urine werd onderzocht. Hoe verklaart u dat de resultaten naar individuele renners konden worden herleid?

,,Dat is de verdienste van de journalist van l'Equipe. Hij beschikte over twee documenten: één van het Franse laboratorium en één document dat hij van de UCI had gekregen. Het Franse lab heeft inderdaad `anoniem' onderzoek verricht, de namen waren `onderdrukt'. Maar het UCI heeft die lijst van monsters bewerkt. Toen de journalist hem eenmaal van de wielerbond gekregen had, had hij de puzzel compleet.''

Dus de UCI is deels verantwoordelijk voor wat sommigen als de ontmaskering van Armstrong beschouwen?

,,De vraag is of de UCI Armstrong wilde zwartmaken of juist probeerde te bewijzen dat de wielrenner nooit medicamenten heeft genomen. Ik denk het laatste. De UCI wist niet dat l'Equipe beschikte over nóg een document, dat van het Franse laboratorium. Alleen door die twee te combineren, kon de journalist tot deze conclusie komen.''

Moeten renners geen toestemming geven voor onderzoek naar hun urine?

,,Nee, het lab is niet verplicht toestemming te vragen. Het kan op eigen initiatief onderzoek doen naar monsters van renners – dat moeten we zo houden.''

Is de renner geen eigenaar van zijn urine?

,,Niet als die urine getest is, nee.''

UCI-voorzitter Verbruggen vond het ,,veelzeggend'' dat een Franse krant met de onthulling over Armstrong kwam. Een beschadigingscampagne, volgens hem.

,,Verbruggen kan zeggen wat-ie wil. Hij kan zijn aantijgingen niet staven. En ze getuigen ook van weinig realisme. Het laboratorium heeft wetenschappelijk onderzoek verricht naar een groot gezelschap wielrenners die aan Tour de France van 1998 en 1999 hebben deelgenomen. Deze ene journalist heeft Armstrong er uitgepikt, maar wat bewijst dat?''

Vindt u dat renners van wie vaststaat dat zij zich toen schuldig hebben gemaakt aan dopinggebruik alsnog moeten worden gestraft?

,,Nee, de testresultaten zijn te oud om sancties op te leggen. Bij hoeveel jaar de grens ligt? Op die vraag moet de UCI antwoord geven, dat ligt binnen haar verantwoordelijkheid en competentie. De UCI moet ook richtlijnen ontwikkelen, dat is niet aan de Franse staat.''

U heeft deelgenomen aan een conferentie van Europese sportministers, waar doping hoog op de agenda stond. Heeft dat nog nieuwe inzichten opgeleverd?,,De Europese lidstaten hebben een conventie aangenomen, waarin staat dat federaties zoals de UCI meer zeggenschap moeten krijgen. Elke internationale competitie zal in de toekomst gecontroleerd worden door een internationale federatie. De lidstaten gaan zich steeds minder bemoeien met de controle van sportevenementen. O nze toekomst.''

WWW.NRC.NL dossier doping

    • Danielle Pinedo