`Kabinet op koers'

Samenvatting van bijdragen van vijf fractievoorzitters tijdens de Algemene en politieke beschouwingen, op basis van teksten die zij vooraf vrijgaven.

Maxime Verhagen, fractievoorzitter CDA. ,,Na twee jaar kabinet-Balkenende kunnen we zeggen dat we op koers liggen. De tijden van tegenvallers zijn voorbij. De economie trekt aan, de koopkracht stijgt weer, en bijna iedereen gaat erop vooruit. (...) Er zijn ingrijpende maatregelen genomen en soms bracht dat ook onzekerheid en onrust met zich mee, wat heel begrijpelijk is. De gevolgen van internationale ontwikkelingen als vergrijzing en globalisering zijn ook merkbaar in ons land. (...) Na twee jaar moeten we wel constateren dat de inburgering van nieuwkomers nog steeds niet van de grond is gekomen. Het wordt de hoogste tijd dat het veeleisende integratiebeleid ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. (...) De maatregelen van het kabinet zijn gericht geweest op actie in de economie. Bijvoorbeeld de loonmatiging, die heeft ervoor gezorgd dat de export weer groeit, dat de investeringen aantrekken en daardoor ook de werkloosheid terugloopt.''

Wouter Bos, fractievoorzitter PvdA: ,,Onderwijzers, verpleegkundigen, operators, chauffeurs, winkelpersoneel. Na de Goed Nieuws Show van de afgelopen weken moeten zij toch een redelijke vooruitgang in hun koopkracht hebben verwacht. Maar wat zit er voor hen in het vat: niets. Ik vind dat het kabinet op een schandalige wijze verwachtingen heeft gewekt bij de Nederlandse bevolking. Verwachtingen die dus bij lange na niet worden waargemaakt. En dan maar klagen over gebrek aan vertrouwen (...). Trots meldt het kabinet en roept het CDA dat de minima er volgend jaar op vooruit zullen gaan. (...) Dat lijkt te kloppen. Maar lees dan ook de kleine lettertjes. De minima gaan er inderdaad op vooruit. Als je niet meerekent dat op de huursubsidie wordt bezuinigd. En als je ook niet meerekent dat juist de minima niet meeprofiteren van de onroerendezaakbelasting omdat ze deze helemaal niet betalen. Reken je dat wel mee, dan gaan ze er volgend jaar gewoon voor de zoveelste keer op achteruit.''Jozias van Aartsen, fractievoorzitter VVD, ging in op Nederland in 2015. Volgens hem moet Nederland dan het New York van Europa moeten zijn, energiek en toonaangevend voor heel Europa, een land waar alle Nederlanders van houden. Een transparante samenleving ook, waar de noodzakelijke sociale voorzieningen zijn, waar Engels en Chinees geleerd wordt op school. Er moet hard gewerkt worden om in de nieuwe economie het hoofd boven te houden, maar het lukt. De leraar geeft in 2015 weer les, is geen maatschappelijk werker of psycholoog, ook geen surrogaatvader of -moeder. Ouders moeten er weer voor zorgen dat hun kinderen niet zonder ontbijt naar school gaan. Er moet extra geld komen voor kinderopvang. In 2015 is er een solide zorgstelsel, mensen in de bijstand moeten werken, de inburgering van nieuwkomers en oudkomers is goed geregeld.

Boris Dittrich, fractievoorzitter D66: ,,D66 is zelfbewust in dit kabinet gestapt omdat anders de hoognodige hervormingen van bijvoorbeeld de sociale zekerheid zouden uitblijven, omdat we de gezondheidszorg en andere collectieve voorzieningen bij de tijd willen brengen, omdat we de overheid en het politieke bestel wilden moderniseren en omdat we een kans zagen te investeren in onderwijs, kennis en innovatie en in duurzame ontwikkeling. (...) Maar waar blijft het nationale aanvalsplan om de schooluitval tegen te gaan? Welke maatregelen neemt dit kabinet? D66 is geen voorstander van één nationale politie-organisatie. Premier Balkenende zegt dat we wat de democratie betreft alles bij het oude moeten laten. Ik geloof dat dit niet meer kan.''

André Rouvoet, fractievoorzitter ChristenUnie: ,,Laat ik eerst zeggen dat er in de eerste helft het nodige is gebeurd. Geconfronteerd met wat Lans Bovenberg `de kater van het paarse feestje' noemt, heeft het kabinet sterk ingezet op grootscheepse hervormingen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat (...) we niet altijd blij waren met de uitwerking. (...) Op andere terreinen is echt te weinig gebeurd. Ik denk aan een voor ons belangrijk thema als de bescherming van het leven. Zeker, de beloofde evaluaties zijn in gang gezet, maar laat ik het zo zeggen: als het tempo maatgevend is voor de ambitie en de prioriteit, dan is het niet best.''