Hof steunt verbod gasfusie Portugal

Het Europese Gerecht van Eerste Aanleg heeft vanmorgen een fusieverbod van de Europese Commissie voor twee Portugese energiebedrijven goedgekeurd. De uitspraak is een belangrijke overwinning voor de Commissie, die meer concurrentie op de Europese energiemarkt wil. De Europese Commissie heeft volgens het Gerecht wel ,,fouten'' gemaakt bij haar beoordeling van de gasmarkt, maar alleen al de dominante positie van EDP op de elektriciteitsmarkt ,,rechtvaardigt'' het Commissie-besluit. EDP en GDP waren tegen het fusieverbod in beroep gegaan. In Nederland wil minister Brinkhorst de concurrentie in de sector bevorderen door een omstreden afsplitsing van het netwerk van de energiemaatschappijen.