Geschrokken

[...] De grote testcase wordt de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Als dat mislukt, kan het kabinet wel inpakkken. De premier beseft dat als geen ander. Het nieuwe stelsel werpt zijn schaduwen vooruit. Behalve de monstrueuze constructie van een hoge nominale premie met een zorgtoeslag die aan zes miljoen mensen moet worden uitgekeerd, staat de begroting bol van de compensatiemaatregelen om de koopkracht van kwetsbare groepen te repareren. Het kabinet is duidelijk geschrokken van de gevolgen van zijn doctrine van de eigen verantwoordelijkheid.

De Partij van de Arbeid slaat in haar Beterbegroting de spijker op zijn kop. De doctrine van de eigen verantwoordelijkheid betekent vooral: grote onzekerheid. En dat terwijl de burgers snakken naar wat de PvdA noemt ,,een boodschap van zekerheid en houvast''

[...] Bijna tweederde van de bevolking vindt dat de overheid niet goed functioneert. De kiezers geven het kabinet het rapportcijfer 5,2. Dat noopt Balkenende en Zalm tot meer bescheidenheid en meer bereidheid te luisteren naar de alternatieven uit de Tweede Kamer.

(Hoofdartikel de Volkskrant)