Fractie vrijwel unaniem achter Merkel

De christen-democraten hebben hun kanselierskandidaat gisteren een aanzienlijke steun in de rug gegeven. CDU en CSU kozen Angela Merkel tot voorzitter van de gezamenlijke fractie met een meerderheid van 98,7 procent van de stemmen. Twee jaar geleden was dat `slechts' 93 procent. Met het overweldigende resultaat is Merkel niet gevrijwaard van kritiek op het slechte verkiezingsresultaat, maar weet ze wel haar manschappen achter zich voor de duur van de coalitiebesprekingen.

De speurtocht naar een coalitie heeft de gedaante van een machtsstrijd tussen Merkel en Schröder. Beiden eisten na de verkiezingen van zondag de overwinning op. Zowel de christen-democraten als de sociaal-democraten proberen nu een coalitie te vormen. Voor de SPD neemt partijvoorzitter Franz Müntefering het voortouw. Ook hij werd gisteren gekozen tot fractievoorzitter.

Merkel en Müntefering ontmoeten elkaar morgen. De SPD wil alleen een coalitie aangaan met Gerhard Schröder als kanselier. In de CDU probeert men daarom aan de idee te wennen om met De Groenen te regeren. Een prominente christen-democraat als Wolfgang Schäuble vindt die optie aantrekkelijk. ,,De verkiezingsuitslag laat geen eenvoudige oplossingen toe. We moeten nieuwe wegen zoeken om een meerderheid te vinden. Dat is onze plicht als democraten.''