Catechismus en hoogmoed

[...](H)et kabinet (heeft) de Heidelberger catechismus gebrekkig toegepast. Dit calvinistische leerboek predikt achtereenvolgens ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat heeft het kabinet ook gedaan. Er is één verschil: de Heidelberger schrijft uitsluitend de ellende toe aan de mens. De verlossing en dankbaarheid zijn een toegift, dat is genade. Het kabinet schrijft echter graag die laatste twee ook maar al te graag op zijn conto. Dat nu, is pure hoogmoed.

(Commentator Willem Breedveld in Trouw)