Actie rebellen Darfur schaadt vredesoverleg

Rebellen in de West-Soedanese regio Darfur hebben een middelgroot stadje ingenomen en daarmee vredesoverleg in Nigeria in gevaar gebracht.

Volgens een woordvoerder van de Verenigde Naties namen strijders van het Soedanese Bevrijdingsleger (SLA) maandag Sheiria in ten noordoosten van de provinciehoofdplaats Nyala. In Sheiria leven ongeveer dertigduizend mensen. Volgens de Soedanese radio bereidt het regeringsleger een ,,robuuste tegenzet'' voor. Er is officieel sinds begin dit jaar een staakt-het-vuren van kracht in Darfur maar alle partijen in het conflict houden zich steeds minder aan dit bestand.

Aan het regeringsleger verbonden nomadische milities voerden vorige week aanvallen uit op posities van het SLA. Het SLA reageerde woedend en dreigde weg te lopen van de zojuist hervatte vredesbesprekingen in Nigeria. Sindsdien lijkt er een nieuwe kettingreactie van vergeldingsacties op gang te zijn gekomen. De aanval op Sheiria lijkt ook een weerslag van een machtsstrijd binnen het SLA. De strijders die Sheiria innamen, behoren tot een SLA-factie die weigerde naar Nigeria af te reizen voor de vredesbesprekingen.

Waarnemers waarschuwen al enkele maanden dat Darfur bezig is te imploderen. Rebellenfacties, verschillende milities en in toenemende mate groepen gewone bandieten maken de regio gevaarlijk en onbestuurbaar, een chaos waarvan vooral burgers slachtoffers zijn. De verwachting dat overleg over Darfur in een stroomversnelling zou komen na de ondertekening begin dit jaar van het vredesverdrag tussen Noord- en Zuid-Soedan overleg over Darfur, is niet bewaarheid.

De uitvoering van het vredesverdrag tussen Noord- en Zuid-Soedan ligt achter op schema, mede door de onverwachte dood begin vorige maand van de voormalige zuidelijke rebellenleider John Garang. Twee maanden na de streefdatum wordt vermoedelijk deze week de samenstelling van de nieuwe Soedanese coalitieregering bekendgemaakt. Ruzies over wie het belangrijke ministerie van Energie krijgt, hielden de formatie op. Het ministerie van Energie gaat nu naar de voormalige regeringspartij in het noorden, de voormalige rebellen in het zuiden krijgen het ministerie van Buitenlandse zaken.

Ook de regering voor het semi-autonome zuiden is inmiddels geformeerd. De samenstelling zal deze week nog worden bekendgemaakt.