Achilleshiel

[...] Vorig jaar erkende minister Zalm van Financiën dat het beleid niet goed genoeg was uitgelegd,en dat aan de verbetering van de communicatie met de burgers gewerkt zou worden. De wijze waarop vervolgens in de aanloop naar het referendum over de Europese grondwet het standpunt van de regering over het voetlicht werd gebracht, laat zien dat om tot een betere communicatie te komen, nog een lange weg te gaan is.

Dit jaar gooit de regering het over een andere boeg. De toon in de Troonrede en de Miljoenennota is milder. [...] (M)inister-president Balkenende constateert dat de regering veel van de mensen heeft gevraagd. Hij zegt zich te realiseren dat er nog veel vragen leven bij burgers over wat de veranderingen voor hen persoonlijk zullen betekenen. [...] Het perspectief kan, zonder dat de regering daar debet aan is, wel eens heel somber worden als de internationale conjunctuur inzakt in plaats van opveert. De regering heeft zich op deze manier kwetsbaar gemaakt voor de nukken van de wereldeconomie. Economisch herstel, in de vorm van klinkende munt, moet de burger overtuigen van het gelijk van het kabinet. Daarmee heeft het kabinet nog niet de harten veroverd van de kiezers. Daar zit de achilleshiel van het kabinet.

(Hoofdartikel Financieel Dagblad)