Zorguitgaven stijgen minder snel

De zorguitgaven voor burgers stijgen minder snel, aldus minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De explosieve groei van de premies is getemperd. In 2006 gaat het VWS (begroting 48 miljard) vooral om het uitvoeren van plannen. Veel aandacht is gericht op de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet. Om burgers tegemoet te komen in de hogere zorgpremies, reserveert het ministerie in 2006 2,6 miljard euro voor een zorgtoeslag voor circa zes miljoen mensen.

Andere opzet ouderenzorg

Het kabinet gaat de zorg voor ouderen en mensen met beperkingen anders organiseren. De AWBZ-regeling voor bijzondere ziektekosten moet worden teruggebracht tot een wet voor niet op genezing gerichte langdurige zorg. Dat betekent dat alle op genezing gerichte geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de nieuwe zorgverzekeringswet wordt ondergebracht. De uitgaven voor 2006 zijn begroot op 12,7 miljard euro, een stijging van 1 miljard euro ten opzichte van het jaar ervoor.

Versterking jeugdbescherming

Het kabinet trekt vanaf 2006 structureel 60 miljoen euro uit om het jeugdbeleid te verbeteren. Daarvan gaat 33 miljoen euro naar de uitbreiding van de opvangplaatsen en 7 miljoen euro naar de uitbreiding van het aantal gezinsvoogden en andere mensen bij de jeugdbescherming.

De overige 20 miljoen euro wordt besteed aan verbeteringen, zoals integratie van allochtone jongeren door sport, bestrijding van genitale verminking van meisjes, uitbreiding van zorgadviesteams op scholen en de aanpak van criminele jongeren.