VVD: iedereen profiteert

Voor de VVD-fractie is het belangrijkste nieuws van prinsjesdag dat de Nederlandse economie volgend jaar met 2,5 procent groeit. ,,Daar profiteert iedereen van. Door economische groei ontstaan er meer banen en komt er meer ruimte voor inkomensverbetering'', zegt fractieleider Van Aartsen. Het algemene beeld dat uit de begrotingsstukken spreekt, is volgens hem ,,positief''.