Vertrouwen burgers moet versterkt worden

Het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in het functioneren van regering en overheid is gedaald.

Dat constateert minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, D66) in de begroting. Eind jaren negentig had nog 80 procent van de bevolking vertrouwen in de regering. Dat cijfer was in 2002 gehalveerd. Pechtold wil het vertrouwen in de politiek en de overheid herstellen door ,,aan te jagen, bij te springen en, waar nodig, in te grijpen''.

Eén nieuw nummer voor burgers

Het al eerder aangekondigde burgerservicenummer (BSN) wordt volgend jaar ingevoerd en vervangt het huidige sofi-nummer. Met het BSN hoeven burgers straks nog maar één keer naam, adres en andere basisgegevens aan overheidsinstanties te verstrekken.

Positie minister-president

Het kabinet beslist najaar 2005 of de positie van de minister-president versterkt moet worden. Het kabinet presenteert dan ook een analyse van de mogelijkheden referenda in te voeren. Verder krijgen voorkeursstemmen al bij de verkiezingen in 2007 meer gewicht bij de samenstelling van de Tweede Kamer.

Harde toon tegen Antillen

In de begroting 'Koninkrijksrelaties' waarschuwt het kabinet voor financiële sancties als het overheidsbeleid op Aruba en de Antillen tekort blijft schieten. Geld dat nu beschikbaar is voor onderwijs, economische projecten of rechtshandhaving krijgen 'zonodig' een andere prioriteit.

Volgend jaar gaat er ruim 168 miljoen euro vanuit Nederland naar de Antillen en Aruba.