Verpleegkundige mag geen diagnoses stellen

Het artikel van Kieke G.H. Okma, voormalig medewerker van het ministerie van VWS, heeft een negatieve tendens en is opgebouwd rondom ficties en rekenfouten van de auteur (Opiniepagina, 13 september). Kort samengevat beweert Okma dat de huisarts te veel verdient, er te weinig voor doet, niet kan luisteren naar patiënten en dat het werk door andere, lager geschoolden kan worden overgenomen.

Het huisartseninkomen dat Okma noemt, klopt niet. Voor een normpraktijk rekent zij 8.000 euro te veel voor het huisartseninkomen.

Verder rekent zij met een consultfrequentie van gemiddeld vijf per jaar, per patiënt, terwijl het moet gaan over een gemiddelde consultfrequentie van drie per jaar per patiënt, 42.000 euro te veel voor het huisartseninkomen. Het inkomen zal niet 230.000 bruto zijn maar circa 180.000 euro.

De praktijkkosten beraamt zij op 80.000 euro terwijl dat minstens 100.000 euro bedraagt. De huisarts die de hele werkweek werkt, zal dan circa 75.000 euro verdienen, niet de 150.000 euro waar Okma het over heeft.

Okma stelt voorts dat de poortwachterrol van de huisarts kan worden overgenomen door verpleegkundigen, met als argument dat die beter kunnen luisteren naar patiënten dan huisartsen bij het stellen van de eerste diagnose. Wat een onzin.

Het begrip `de eerste diagnose' bestaat niet. Artsen worden opgeleid voor het stellen van diagnosen, verpleegkundigen niet. Zij mogen bij wet zelfs geen medische diagnosen stellen.

Ook stelt Okma dat mensen, wanneer ze gezondheidsklachten hebben, eerst op internet moeten zoeken om daarna met het gevonden resultaat naar de huisarts te gaan. Zo simpel gaat het natuurlijk niet. Internet is een middel voor productinformatie, niet voor het differentiëren en diagnosticeren van gezondheidsklachten. Mijn ervaring is dat de mensen die voor gezondheidsklachten internet raadplegen, in een chaos van informatie terechtkomen. Daardoor ontstaan onrust en onzekerheid.

De huisarts moet vervolgens allerlei misvattingen corrigeren of orde scheppen in de chaos die in het gemoed der mensen werd teweeggebracht.

    • R.G.A. Engels