Taalles zinloos voor `oudkomers'

60 procent van de `oudkomers', migranten die al langer hier verblijven en gebrekkig Nederlands spreken, spreekt de taal niet beter na het volgen van een integratiecursus. 30 procent boekt een vooruitgang van één taalniveau.

Pagina 2