Snel achterstallig onderhoud aanpakken

Meer dan andere jaren zal de reiziger in 2006 merken dat achterstallig onderhoud aan wegen en het spoor voor minister Peijs (Verkeer, CDA) speerpunt van het beleid is. ,,De asfalteermachines gaan flink aan de slag'', zegt de toelichting op de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In de drukste periode wordt op zestig plaatsen tegelijk onderhoud verricht. Eind volgend jaar moet het achterstallig onderhoud met 26 procent zijn teruggebracht. De totale begroting voor 2006 bedraagt ruim 7 miljard euro. Het grootste deel (6 miljard) is bedoeld voor de aanleg van wegen en het openbaar vervoer. Voor het waterbeleid is 65 miljoen uitgetrokken; 100 miljoen gaat naar de verbetering van de leefomgeving.

Effect luchtkwaliteit op beleid

Onder meer door uitspraken van de Raad van State over de (ontoelaatbare) effecten op de luchtkwaliteit konden er minder spitsstroken worden aangelegd dan de minister had gewild. Eind volgend jaar zou er 200 kilometer klaar kunnen zijn ,,in plaats van de geplande 300 kilometer''. Peijs wil volgend jaar 100 extra weginspecteurs aanstellen in de strijd tegen de files. Zij moeten er voor zorgen dat de weg na een ongeval snel weer vrijgemaakt wordt. De minister is hierover in overleg met verzekeringsmaatschappijen.

Eén waterwet vervangt acht wetten

Er komt één integrale waterwet die de bestaande acht wetten vervangt. Dat moet leiden tot minder bureaucratie en meer duidelijkheid, aldus de toelichting op de begroting. Er komt volgend jaar bijna 100 miljoen euro beschikbaar om zwakke schakels in de kustverdediging tegen hoog water te verbeteren.