Ruzie AFM en accountants loopt hoog op

Accountantsorganisatie Nivra heeft de samenwerking met Autoriteit Financiële Markten (AFM) opgeschort. Daarmee dreigt de invoering van toezicht op accountants vertraging op te lopen.

De accountants, die samen met toezichthouder AFM werken aan een kwaliteitscontrole voor accountantskantoren, zijn gekrenkt door uitlatingen van AFM-bestuurder P. Koster en hebben in een brief aan de toezichthouder opheldering gevraagd. Vorige week deed Koster een oproep aan de grote accountantskantoren om hun controle- en adviesactiviteiten te scheiden.

De accountants hebben een brief gestuurd aan AFM-bestuursvoorzitter A. Docters van Leeuwen waarin zij uitlatingen van Koster ,,schadelijk'' voor hun beroepsgroep noemen en ,,belemmerend voor het herstel van vertrouwen in de financiële markten''. Volgens de accountants is het ,,zeer bedenkelijk'' dat Koster de huidige moraal van de accountants onvoldoende vindt. ,,De uitspraak raakt het beroep in de kern van zijn functioneren en brengt daarmee een volledige beroepsgroep in diskrediet. Naast de stigmatiserende werking op de beroepsbeoefenaren past een dergelijk uitgangspunt niet bij de onbevooroordeelde rol die men van een toezichthouder mag verwachten'', schrijft Nivra-voorzitter F. van der Wel.

Koster deed zijn uitlatingen over accountants aan de vooravond van een nieuwe accountantswet die onafhankelijk toezicht in de sector zal introduceren. AFM zal vanaf volgend jaar het toezicht uitoefenen in plaats van de zelfregulering die de sector nu toepast. De wet is al goedgekeurd door de Tweede Kamer en wordt binnenkort door de Eerste Kamer behandeld.

Fractiewoordvoerder K. Douma (PvdA) vreest vertraging door het conflict. ,,Het Nivra en de AFM móéten samenwerken. Zij werken tenslotte samen het praktische toezicht uit dat in de accountantswet wordt geregeld.'' Parlementariër Henk de Haan, woordvoerder Financiën CDA, vindt de discussie die Koster aanzwengelt ,,een hele nuttige''. Maar hij vindt het ,,dubieus'' dat de toezichthouder dat doet. Beide Tweede-Kamerleden kondigen Kamervragen aan.

Een woordvoerder van AFM zegt in een reactie te hopen dat de introductie van toezicht geen vertraging oploopt. Wanneer het Nivra weer wil samenwerken met de toezichthouder hangt af van de reactie die de AFM geeft, zegt een woordvoerder van het Nivra.