Rente staatsschuld in 2006 wordt 9,5 miljard

De rentelasten over de staatsschuld bedragen volgend jaar 9,5 miljard euro. De staatsschuld wordt in 2006 geraamd op 234 miljard euro. Dat betekent dat de Staat een gemiddelde rente betaalt van iets meer dan vier procent, zo blijkt uit de toelichting op de nationale schuld van het ministerie van Financiën.

Bestuurders beoordeeld

Het ministerie van Financiën gaat volgend jaar voort met een kritische beoordeling van de beloningen van bestuurders bij publieke instellingen en staatsdeelnemingen. Als vertegenwoordiger van de Staat wil het ministerie in samenspraak met gemeenten, provincies en institutionele beleggers meer greep krijgen op het beloningsbeleid.

Lastendruk omlaag

In het regeerakkoord is vastgelegd dat in 2007 25 procent van de administratieve lasten voor bedrijven, waarvan de kosten 16 miljard euro bedragen, moet zijn geschrapt. Eind volgend jaar moet 19 procent zijn gerealiseerd.

Vennootschapsbelasting

Vooruitlopend op de parlementaire behandeling van de nota `Werken aan Winst' gaat de vennootschapsbelasting volgend jaar omlaag van 31,5 naar 29,6 procent.