Relatie patiënt-huisarts is vaak langdurig

Nadat de vorige paarse kabinetten onder verantwoordelijkheid van minister Borst de institutionele gezondheidszorg in Nederland totaal gebureaucratiseerd en in hoge mate verslechterd hebben (hoge kosten, lange wachttijden), mogen we in Nederland nog trots zijn op een goede, relatief goedkope en efficiënt functionerende huisartsenzorg. Maar kennelijk vormen de termen goed, goedkoop en efficiënt een stimulans voor de overheid om er een eind aan te maken. Het is niet verwonderlijk dat ze daarin gesteund wordt door Kieke G.H. Okma, tot september 2004 senior beleidsmedewerker van het ministerie van VWS.

Okma betoogt dat vrijwel alle functies die de huisarts oorspronkelijk vervulde aan afkalving onderhevig zijn. Als enig houdbare voorbeeld noemt ze de hulp bij bevallingen. Inderdaad zullen er nog maar weinig huisartsen zijn die deze zorg verlenen en de redenen daarvoor zijn overbekend.

Ook schrijft ze dat steeds minder mensen een levenslange relatie met hun huisarts hebben ten gevolge van regelmatige verhuizingen. Misschien dat we tegenwoordig wat meer verhuizen dan vroeger, maar om het Nederlandse volk te vergelijken met een rondtrekkend nomadenvolk, gaat een beetje ver. Patiënt-huisarts relaties van een tiental of meer jaren zijn ook nu nog eerder regel dan uitzondering.

Wat betreft het gebruik van internet door patiënten: het is onmogelijk voor een leek om te kiezen uit de veelheid van, vaak tegenstrijdige, behandelingen als beschreven op internetsites.

Volgens Okma heeft de alternatieve gezondheidszorg een hoge vlucht genomen en kan deze tak van zorg taken van de huisarts overnemen. Als zij hier verwijst naar homeopathie, irisscans en andere `zwarte kunsten', moet ernstig worden getwijfeld aan haar onderscheidingsvermogen tussen zin en onzin.

    • Ir. J.W. Cornelisse