Premier wil huidige coalitie voortzetten

Minister-president Balkenende (CDA) wil na de Tweede-Kamerverkiezingen 2007 met de huidige coalitiepartijen doorgaan. Hij wil in een volgende periode de hervormingsagenda van het kabinet volledig ten uitvoer brengen.

Balkenende zei dit vanmorgen in een toelichting op de troonrede die koningin Beatrix uitsprak bij de opening van de Staten-Generaal, de verenigde vergadering van Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet presenteert vandaag zijn plannen voor 2006.

De fractievoorzitters van CDA en D66, Verhagen en Dittrich, willen zich nog niet uitspreken over voortzetting van de coalitie, zo zeggen zij vandaag in een gesprek met deze krant. ,,Het is nog niet aan de orde om daar wat over te zeggen, we zijn pas halverwege'', aldus Verhagen. Alleen VVD-fractievoorzitter Van Aartsen is voor voortzetting van de coalitie na 2007. ,,Ik vind dat we het land nu niet moeten overleveren aan de PvdA'', aldus Van Aartsen.

Volgens de miljoenennota – die minister van Financiën Zalm (VVD) vanmiddag aan de Tweede Kamer aanbood – trekt de economische groei na jaren van stagnatie weer aan, naar 2,5 procent. Het kabinet verlicht de lasten van burgers volgend jaar met 2,5 miljard euro. Het besteedt de komende jaren bovendien 2,3 miljard extra aan onder meer windmolens, verpleeghuizen en onderwijs.

De overheidsuitgaven zijn begroot op 146,7 miljard euro, de inkomsten op 137,4 miljard. De werkloosheid neemt voor het eerst sinds jaren af. Het EMU-saldo, het overheidstekort volgens de Europese definities, komt op 1,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De staatsschuld stabiliseert op 55,4 procent van het bbp (279 miljard euro).

Het kabinet wil het tweede deel van de regeerperiode gebruiken om de hervormingen uit te voeren. Volgend jaar wordt een nieuw zorgstelsel ingevoerd, waarin iedere verzekerde een vast bedrag per jaar aan basiszorg kwijt is. Ook de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidswetten worden gewijzigd en het kabinet maakt een einde aan de fiscale begunstiging van eerder ophouden met werken.

Volgens Balkenende kost de uitvoering van hervormingen tijd en is continuïteit gewenst. ,,Een te snelle verandering in het beleid ondermijnt de stabiliteit'', aldus de premier. Hij verwees naar de kabinetten-Lubbers I en II en -Kok I en II, waarbij hij de kortstondige periode van Balkenende I over het hoofd zag.

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn kritisch over de miljoenennota. De PvdA vindt dat het kabinet de onzekerheid bij burgers vergroot. Volgens GroenLinks getuigt de nota van tunnelvisie, wegens de hervormingsdrift.

Balkenende vergeleek zijn kabinet met een ijsbreker, die in een moeilijke periode noodzakelijke veranderingen heeft geforceerd. Hij erkende dat de opeenstapeling van hervormingen en lastenverzwaring in een periode van economische stilstand veel van de burgers gevraagd heeft en tot onzekerheid heeft geleid.