Minder slachtoffers, hardere maatregelen

Het veiligheidsbeleid werpt volgens het kabinet vrucht af. Het aantal slachtoffers van vermogensdelicten, zoals diefstal, is vorig jaar gedaald ten opzichte van 2002. Hetzelfde geldt voor het aantal slachtoffers van geweldsdelicten. Minister Donner (Justitie, CDA) verwacht voor volgend jaar een forse toename van de mogelijkheden om bij overtredingen sancties op te leggen. Zo treedt in 2006 de wet `OM-afdoening' in werking. Het openbaar ministerie krijgt meer mogelijkheden om zonder tussenkomst van de rechter sancties op te leggen.

Uitbreiding aantal cellen

In het gevangeniswezen komen er volgend jaar 240 cellen bij. Die uitbreiding is vooral bedoeld voor zogeheten veelplegers.

Donner verwacht dat volgend jaar het wetsvoorstel `gedragsbeïnvloeding jongeren' in werking treedt. Die wet maakt het de rechter mogelijk ontspoorde jongeren zes tot twaalf maanden voor heropvoeding naar jongereninternaten buiten de jeugdgevangenissen te sturen. Justitie heeft volgend jaar 12 miljoen euro extra beschikbaar voor de gezinsvoogdij en voor maatregelen om jongeren onder toezicht te kunnen plaatsen.

Er komen extra maatregelen om ontsnapping van tbs'ers te voorkomen. Er komen 120 reguliere tbs-plaatsen bij en 140 plaatsen voor onbehandelbare patiënten (long stay).

Rechtspraak moderner

Volgend jaar komt de commissie-Deetman met een advies over modernisering van de rechtspraak. Onderwerpen: stroomlijning van het hoger beroep, de invoering van video-conferenties in het strafrecht en elektronisch aangifte doen.