Meer woningbouw nodig in de steden

Minister Dekker (VROM, VVD) en staatssecretaris Van Geel (VROM, CDA) gaven hun begroting voor volgend jaar de titel `Zichtbaar resultaat en helder perspectief'. De begroting omvat bijna 3,5 miljard euro. Zo'n twee miljard gaat naar de huurtoeslag (subsidie). Voor stedelijke vernieuwing is 300 miljoen uitgetrokken, voor nieuwe (huur)woningen 122 miljoen. Om de situatie in de binnensteden te verbeteren, wil Dekker dat daar de komende vier jaar 110.000 woningen worden gebouwd. In totaal moeten er in alle steden per jaar 90.000 woningen bijkomen.

Aanpak overlast en criminaliteit

De gemeenten krijgen meer mogelijkheden om overlast en criminaliteit te bestrijden. Om de situatie in probleemwijken te verbeteren, wil de minister ook scholen en supermarkten inschakelen. Verder komen er burgerpanels om de ontwikkeling in de steden te volgen.

Luchtkwaliteit en klimaatbeleid

Staatssecretaris Van Geel worstelt met de luchtkwaliteit. Hij schrijft dat de lucht steeds schoner wordt, maar ,,ondanks grote inspanningen kan Nederland op veel plaatsen niet voldoen aan de Europese norm voor fijn stof en stikstofoxiden''. Voor de komende tien jaar heeft het kabinet 900 miljoen beschikbaar om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Om te voldoen aan de afspraken in het Kyoto-verdrag moet de uitstoot van broeikasgassen tussen 2008 en 2012 verminderen met zes procent ten opzichte van het peil van 1990. Dat haalt Nederland bij lange na niet. ,,Zo nodig worden volgend jaar aanvullende maatregelen vastgesteld om deze doelstelling te halen'', zegt Van Geel.