Meer geld voor crises en sanering schulden

Voor ontwikkelingssamenwerking is komend jaar 4,3 miljard euro beschikbaar. Dat blijkt uit de Begroting Buitenlandse zaken 2006. Voor 2005 en latere jaren worden hogere bedragen geraamd voor de Nederlandse inzet in Afghanistan en andere crisisgebieden. De bijdrage voor ontwikkelingssamenwerking wordt vanaf 2005 verhoogd in verband met de toename van het bruto nationaal product, waarvan Nederland ten minste 0,7 procent aan ontwikkelingsbeleid wil besteden. Dit extra geld wordt vooral gebruikt om Nigearia schulden kwijt te kunnen schelden. Ook komt meer geld vrij voor noodhulp en de wederopbouw in Soedan en de tsunami-gebieden.

Bijdrage aan hervormingen

De regering wil een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke hervormingen in de landen van het Midden-Oosten, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld. De eerste landen waar dit nieuwe beleid geldt zijn Marokko en Jordanië. Er wordt gestreefd naar een geïntegreerde aanpak van de Nederlandse inzet op economisch, politiek, consulair, integratie- en veiligheidsgebied.

De regering ziet ontwikkelingssamenwerking als onderdeel van het streven naar internationale veiligheid. Meer geld moet worden ingezet ,,op het snijvlak van veiligheid en ontwikkeling''.