Kleine fracties

De ChristenUnie verbaast zich over de ,,verdwenen doemscenario's van de vergrijzing''. Die rechtvaardigden volgens fractievoorzitter Rouvoet de harde ingrepen van voorgaande jaren. De SGP stelt dat het kabinet de pijn miskent bij de Nederlanders, die dieper zit dan alleen in de portemonnee. Het onafhankelijke Kamerlid Geert Wilders vindt de miljoenennota ,,een inspiratieloos document dat de geest ademt van de boekhouder en de technocraat.''