Kabinet wil sport gebruiken voor een betere integratie

Het kabinet wil met sport sportief gedrag en het respecteren van regels stimuleren. ,,Dat bevordert de maatschappelijke samenhang'', aldus de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het kabinet wil bepaalde groepen, zoals allochtonen en mensen met een lager opleidingsniveau, meer betrekken bij verenigingen en sport. Er komt extra geld om uitval van risicogroepen tegen te gaan en hun maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen. Daarvoor is in 2006 en 2007 11,5 miljoen euro en de jaren daarna structureel 14 miljoen euro beschikbaar.