Kabinet verandert van motto

Het kabinet heeft zijn motto voor de resterende kabinetsperiode aangepast. Het thema van het regeerakkoord waarmee het kabinet-Balkenende II ruim twee jaar geleden begon – `meedoen, meer werk, minder regels' – is zonder veel ophef losgelaten en verruimd tot de slogan `naar nieuwe evenwichten'.

In de troonrede sprak de koningin vanmiddag de verwachting uit dat het kabinetsbeleid zal leiden tot ,,een hernieuwd evenwicht in onze samenleving''. Premier Balkenende verwees vanmorgen, in een toelichting op de troonrede, herhaaldelijk naar nieuwe evenwichten in de samenleving, de overheidsfinanciën en de economische structuur.

De ministers bereikten in de zomermaanden overeenstemming over de herziening van het motto, dat nader is uitgewerkt in vier punten: meer mensen aan het werk, een veiliger Nederland, minder regels en meer kwaliteit, en meer respect voor elkaar.

Deze onderwerpen zijn verweven in de troonrede, die volgens Balkenende dit jaar in een nieuw perspectief staat. Er is voor gekozen de troonrede ,,geen dorre opsomming van feiten'' te laten zijn, maar ,,een verhaal met een visie'', aldus Balkenende.

Het nieuwe motto moet tot uitdrukking brengen dat de ingrijpende hervormingen waarmee het kabinet in de eerste twee jaar bezig was, achter de rug zijn en dat de nadruk de komende twee jaar ligt op de uitvoering en het herstel van vertrouwen. Bovendien is ernaar gestreefd gevoelige publieksthema`s, zoals veiligheid en het herstel van normen en waarden, in het aangepaste motto te laten doorklinken. Het kabinet hoopt hiermee meer vertrouwen van burgers te krijgen.

De koningin begon vanmiddag de troonrede in de eerste persoon. Afwijkend van het gebruik dat ze namens de regering (kabinet en staatshoofd) spreekt, sprak ze nu een dankwoord over de viering van haar regeringsjubileum.