Harde kritiek sociale partners

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en de vakcentrales FNV en CNV reageren uiterst kritisch op de miljoenennota. De sociale partners geloven niet dat de aangekondigde maatregelen het vertrouwen van de burger en het bedrijfsleven zal herstellen. Zij vinden dat het kabinet te veel onzekerheden laat bestaan, onder meer over de kosteneffecten van de nieuwe zorgverzekeringswet en de hoge energieprijzen.

De FNV heeft haar bezwaren gisteren uiteengezet in een brief aan de leden van het kabinet en de Tweede Kamer. De vakcentrale trekt daarin de koopkrachtverbetering die het kabinet belooft in twijfel.

Voorzitter Agnes Jongerius zei gisteren in een toelichting: ,,De koopkrachtplaatjes kloppen niet. De verlaging van de huursubsidie is er bijvoorbeeld niet in verwerkt.'' Zij vergeleek het `zoet' dat premier Balkenende de kiezer heeft beloofd na het `zuur' van de bezuinigingen en hervormingen van de afgelopen jaren met een suikerspin: ,,mierzoet, een hoop lucht, laat gaatjes achter''. ,,Dit kabinet heeft zélf bijgedragen aan het vergroten van de recessie. Het is niet dankzij, maar ondanks dit kabinet dat de economie weer opleeft.'' De FNV wil dat het kabinet de negatieve inkomenseffecten van het zorgstelsel en de hoge energieprijzen ,,robuust compenseert''. Jongerius zal deze eis aan het kabinet in het najaarsoverleg aan de orde stellen, want zij wil ,,de rekening hiervoor niet bij de werkgevers leggen''.

CNV-voorzitter René Paas stelt dat het zoet ,,een bittere bijsmaak'' heeft. ,,Het kabinet plakt de band die het eerst lek heeft gestoken'', zegt Paas. De christelijke vakcentrale heeft de afgelopen weken actie gevoerd voor een koopkrachtstijging van minimaal 500 euro netto per huishouden. Daarnaast wil het CNV dat de lagere en middeninkomens compensatie krijgen voor de stijgende energiekosten.

De werkgevers vinden dat het kabinet de lastenverzwaringen voor bedrijven, die onder meer door het nieuwe zorgstelsel en de hoge energieprijzen worden veroorzaakt, moet terugdraaien. VNO-NCW raamt de kostenstijging voor het bedrijfsleven op 1 miljard euro en schrijft in een verklaring: ,,Het kabinet heeft de ondernemers beloofd het nieuwe ziektekostenstelsel kostenneutraal in te voeren. Dat is niet gebeurd. Afspraak is afspraak.''

De werkgevers hekelen bovendien de verdeling van de extra inkomsten uit de winning van aardgas. VNO-NCW vindt dat die weer aan ,,echte economische structuurversterkingen'' moeten worden besteed, ,,zoals wegen''.

Volgens MKB-Nederland dreigt voor het midden- en kleinbedrijf een lastenverzwaring van 175 miljoen euro. De organisatie pleitte er vorige week al voor de loonkosten van werkgevers met 1 miljard euro te verlagen door het werkgeversdeel van de sociale premies kleiner te maken.