GroenLinks: tunnelvisie

GroenLinks verwijt het kabinet een ,,tunnelvisie'', die leidt tot het verdwijnen van sociale rechtvaardigheid. ,,De neo-conservatieve hervormingsdrift maakt dit kabinet blind voor feiten en fouten'', stelt fractievoorzitter Halsema. De miljoenennota miskent volgens haar de ,,maatschappelijke schade van doorgeslagen bezuinigingen''.