FNV stelt lagere looneis dan CNV

De FNV-bonden eisen volgend jaar een loonsverhoging van maximaal 1,5 procent. Dat is gematigder dan de maximaal 2 procent die de christelijke bonden van het CNV willen. Dat bleek toen de vakcentrales gisteren de inzet voor het komende CAO-seizoen bekendmaakten.

Bestuurder Wilna Wind van vakcentrale FNV verdedigde de looneis, die de geschatte inflatie van 1 procent nauwelijks overstijgt, door te wijzen op de gunstige effecten daarvan op de werkgelegenheid. ,,Een hoge looneis klinkt leuk. Daar maak je je voor de korte termijn populair mee. Maar wij kiezen voor duurzaamheid.'' Volgens de nieuwe CAO-coördinator leidt de ,,verantwoorde looneis'' tot 50.000 extra banen volgend jaar. Sinds 2001 zijn volgens de vakcentrale 250.000 voltijds banen verloren gegaan in Nederland.

FNV zegt zich in deze benadering gesteund te weten door de leden. Die vinden werkzekerheid, de naleving van eenmaal gemaakte CAO-afspraken en een goede pensioenregeling belangrijker dan loonsverhoging, zegt FNV op grond van ledenonderzoek. ,,Afspraken over bijvoorbeeld scholing en werkgelegenheid worden niet altijd nageleefd. Daar gaan we ons volgend jaar op richten.''

CNV beroept zich voor de hogere eis op de verwachte stijging van de arbeidsproductiviteit in de marktsector en de inflatie. In totaal is er volgens CNV ruimte voor een toename van de arbeidskosten van 3,75 procent, waarvan maximaal twee voor loon. De rest kan dan voor zaken als scholing, kinderopvang en levensloop worden ingezet. FNV stelt de totale ruimte vast op drie procent.

Beide vakcentrales stellen dat zij openstaan voor inwilliging van de looneis in de vorm van éénmalige uitkeringen, in plaats van procentuele loonsverhogingen die jaren doorwerken. Dat zouden de werkgevers toejuichen, zegt een woordvoerder van ondernemingsvereniging VNO-NCW. ,,Dan ademen de loonkosten mee met het bedrijf.'' Maar liever nog zien zij een bevriezing van de lonen. ,,De matiging van de afgelopen jaren begint voorzichtig zijn vruchten af te werpen. Maar het herstel is pril, dat zou schade oplopen door sterke stijging van loonkosten. De afgelopen jaren is de schade ingehaald van de ongebreidelde loonstijging van de jaren negentig.''

Beide vakcentrales willen volgend jaar extra aandacht voor jeugdwerkloosheid en pleiten voor afschaffing van de `jeugdschalen'. Op grond daarvan verdienen jongeren onder de 23 minder dan oudere werknemers, ook als zij hetzelfde werk doen.