`Filter onverzekerde uit databestand'

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) pleit voor een koppeling van het bevolkingsregister aan bestanden van verzekeraars om mensen die onverzekerd zijn op te sporen. Dat blijkt uit een memorie van antwoord van Hoogervorst aan de leden van de Eerste Kamer.

Een manier om vast te stellen hoeveel mensen straks onverzekerd zijn voor ziektekosten, schrijft de liberale bewindsman, ,,is de koppeling van gegevensbestanden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een koppeling van verzekerdenbestanden aan inwonersbestanden.''

Hij verwijst naar België en Zwitserland, waar dat al gebeurt. In Vlaanderen zijn ingezetenen verplicht zich aan te sluiten bij een ziekenfonds. In Zwitserland is een organisatie op aanwijzing van de kantons verantwoordelijk voor het onderbrengen van onverzekerde personen bij een verzekeraar. Hoogervorst onderzoekt of dit botst met de privacywetgeving.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) noemt het ,,een vorm van bemoeizorg''. ,,Het gaat om bemoeienis met het privé-leven van mensen. Die gaat wel ver'', aldus een woordvoerder.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt het aantal onverzekerden ook bij. De minister bespreekt met het CBS hoe dat nauwkeuriger kan.

Verder speelt de vereniging van directeuren van sociale diensten (Divosa) een rol bij het opsporen van onverzekerden. Divosa wil bij een representatieve groep gemeenten een maandelijks onderzoek laten uitvoeren om het aantal onverzekerde bijstandsgerechtigden in beeld te brengen. ,,Divosa heeft aangegeven, dat dan in juli 2006 een redelijk goede inschatting gemaakt zou kunnen worden van het aantal onverzekerde bijstandsgerechtigden'', aldus Hoogervorst.

De minister gelooft niet dat het risico dat mensen onverzekerd raken na de invoering van het nieuwe zorgstelsel toeneemt.

    • Antoinette Reerink