Extra geld onderzoek voedsel en genetica

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit krijgt 159 miljoen euro meer te besteden dan in 2005. Daarmee komt het budget op 2,135 miljard euro. Het grootste deel, 860 miljoen euro, gaat naar kennis en innovatie. Vooral voedsel- en geneticaonderzoek en de tuinbouwsector profiteren hiervan.

Subsidiestelsel eenvoudiger

De administratieve lasten voor landbouwbedrijven worden verder verminderd, en het subsidiestelsel wordt vereenvoudigd. Verder gaat de zogeheten ontkoppelde steunregeling in voor Europese gelden: niet de grootte van een bedrijf is dan bepalend, maar de mate waarin het bedrijf de milieuregels naleeft. De strengere mestregelgeving wordt van kracht, evenals verscherpte Europese richtlijnen voor het vervoer van levend vee. Biologische landbouwproducten moeten beter op prijs kunnen concurreren; hier wordt verder onderzoek naar verricht. De visserijsector wordt sterk gesaneerd: hiervoor is 45 miljoen euro beschikbaar.

Strengere hygiëneregels

Levensmiddelen- en diervoerproducenten worden in 2006 onderworpen aan strengere Europese hygiënevoorschriften. Ze krijgen wel meer vrijheid hoe ze die regels invullen. Landbouw wil in het voorjaar van 2006 de verstrekking van vergunningen voor gaswinning in de Waddenzee afronden. Dan kan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in 2007 beginnen met boren. De Ecologische Hoofdstructuur, een `aaneengesloten netwerk van natuur', wordt uitgebreid met ruim 10.000 hectare. Het beleid ter bescherming van bedreigde diersoorten wordt versimpeld.