EU wil meer concessies van handelspartners

Een kleine drie maanden voor een cruciale ministersconferentie in Hongkong over verdere liberalisering van de wereldhandel heeft de Europese Unie de druk op haar handelspartners vergroot om bij de onderhandelingen meer concessies te doen. De gesprekken gebeuren in de zogeheten Doha-ronde van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Eurocommissaris Peter Mandelson (Handel) dreigde gisteren tijdens een seminar in het Europees Parlement handelspartners uit te sluiten van de Europese markt voor openbare aanbestedingen, als zij hun eigen markt voor zulke aanbestedingen niet openen. ,,We zullen ze voor een harde keuze stellen'', zei Mandelson in zijn toespraak. Hij sprak van het ,,groeiende probleem'' van derde landen die ,,gratis meeprofiteren'' van de vergaande liberalisering van de openbare aanbestedingen in de EU.

Mandelson zei ook dat de EU-lidstaten op het gebied van landbouw ,,geen verdere eerste stappen'' zullen accepteren, indien de handelspartners niet meer met soortgelijke concessies komen. Hij refereerde hiermee indirect aan het Europese aanbod vorig jaar om alle exportsubsidies in de landbouw af te schaffen. In Brussel wordt er al langer op gewezen dat de Verenigde Staten nog geen concrete stappen hebben gezet om hetzelfde te doen.

Juist gisteren uitten diverse EU-lidstaten, waaronder Frankrijk, Italië en Spanje, tijdens een vergadering van Europese landbouwministers in Brussel kritiek op volgens hen te vergaande handelsconcessies. De woordvoerder van eurocommissaris Mariann Fischer Boel (Landbouw) onderstreepte dat de Europese Commissie ,,pas zal bewegen als de VS dat ook doen''. Zo zullen de VS, Australië en Canada volgens hem hun eigen exportsubsidies in de landbouw moeten aanpakken.

Mandelson noemde het ,,cruciaal'' dat in de Doha-ronde van de WTO vooruitgang wordt geboekt met het openen van de markten voor diensten. ,,Ik ben bezorgd, want de onderhandelingen leveren simpelweg geen tastbare resultaten op'', zei hij. Volgens de handelscommissaris is de EU nu al ,,de meest open economie ter wereld''. Hij noemde het ,,misleiding'' om de VS als meest liberale economie ten voorbeeld te stellen.

Volgens de onderhandelingsprocedure van de WTO moeten lidstaten elkaar aanbiedingen doen over toegang tot hun dienstensector. Maar hiervan is tot nu toe nauwelijks sprake geweest. In veel ontwikkelingslanden is er nauwelijks sprake van een dienstensector. Deze landen willen vooral markttoegang voor hun landbouwproducten in de Europese Unie en de VS.

In een toespraak vorige week tot diplomaten bij de WTO zei de nieuwe directeur-generaal van de organisatie, Pascal Lamy, dat de Doha-ronde alleen zal slagen indien de belangen van ontwikkelingslanden centraal staan.