EU eens over start overleg Turkije

De ambassadeurs van de 25 landen van de Europese Unie zijn het gisteren eens geworden over hun reactie op de weigering van Turkije om EU-lid Cyprus te erkennen. Hierdoor kunnen de onderhandelingen met Turkije over het lidmaatschap van de Europese Unie naar alle waarschijnlijkheid op de voorgenomen datum, maandag 3 oktober, beginnen.

De start van de onderhandelingen was onzeker geworden, nadat Turkije eind juli nog eens expliciet herhaalde dat het Cyprus niet erkent als onafhankelijke staat. Het eiland is sinds 1974 verdeeld in een Turks en een Grieks deel, die vorig jaar tezamen bij de EU kwamen.

De ambassadeurs zijn het na vele vergaderingen eens geworden over de tekst van een tegenverklaring van de Europese Unie. Hierin staat dat de erkenning van Cyprus ,,een deel van het onderhandelingsproces'' moet zijn met Turkije. De gesprekken tussen de Unie en Turkije over het afstemmen van de Turkse wetgeving op de Europese zullen naar verwachting zeker tien jaar in beslag nemen.

Aanvankelijk had Cyprus geëist dat Turkije voor het begin van de onderhandelingen zou uitspreken dat het zou overgaan tot onvoorwaardelijke erkenning van het land. Daarbij kreeg Cyprus in het begin de steun van Frankrijk. Later eiste Frankrijk dat Turkije eind 2006 moest zijn overgegaan tot erkenning. In de tekst waarover nu overeenstemming is bereikt, wordt geen jaartal meer genoemd.

De lidstaten van de Unie moeten het nu nog wel met elkaar eens zien te worden over het zogeheten onderhandelingskader. Hierbij is het gevoelige punt vooral of de gesprekken met Turkije in alle gevallen moeten leiden tot een volledig lidmaatschap of dat ook andere varianten mogelijk zijn. In Duitland heeft kandidaat-bondskanselier Angela Merkel zich steeds uitgesproken voor een Turks `geprivilegieerd partnerschap' van de Unie. Ook in andere EU-landen, zoals Oostenrijk, bestaat een voorkeur voor die variant. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Nicolas Sarkozy, die tevens voorzitter is van de regeringspartij UMP en gedoodverfd kandidaat voor de opvolging van president Jacques Chirac in 2007, is eveneens een verklaard tegenstander van volledige toetreding van Turkije tot de EU.