Defensiepersoneel jonger en flexiber

Militairen zullen in de toekomst niet meer dienst nemen bij een der krijgsmachtonderdelen (marine, luchtmacht, landmacht, etc.) maar bij de Krijgsmacht in zijn algemeenheid. Dat zal de flexibiliteit van de krijgsmacht verbeteren, stelt de begroting van Defensie voor 2006.

In dezelfde lijn verdwijnt in de toekomst het verschil tussen de aanstelling van militairen voor bepaalde, korte tijd en voor onbepaalde tijd. Alle militairen krijgen voortaan in de loop van hun carrière te maken met de vraag of zij uitstromen naar de burgermaatschappij, of dat zij kunnen doorstromen naar een beleids- of leidinggevende functie. Op die manier hoopt de regering, aldus de defensiebegroting, bij te dragen aan een verjonging van de krijgsmacht. Het nieuwe personeelsbeleid van Defensie moet op 1 januari 2007 zijn beslag krijgen.

Meer investeren in materieel

Na de bezuinigingsoperaties van de afgelopen jaren voorziet de begroting van Defensie nu in ongeveer gelijkblijvende Defensieuitgaven: 7,77 miljard in 2006 tegen 7,74 miljard in 2005. Meer dan 20 procent van de uitgaven is bedoeld voor nieuw materieel. De gedachte hierachter is dat ,,juist een technologisch hoogwaardige en innovatieve krijgsmacht het verschil kan maken in de veranderende internationale veiligheidssituatie''.

Grotere rol in binnenland

Defensie gaat nieuwe plannen maken voor ,,specialistische activiteiten'' als de bescherming van het luchtruim en beveiliging van havens. Er komt ook een gemeenschappelijk oefenprogramma voor politie, leger en andere diensten op het gebied van de binnenlandse veiligheid.