CDA: beleid werkt tegen recessie

De CDA-fractie in de Tweede Kamer prijst het hervormingen die het kabinet volgend jaar doorvoert. ,,Het kabinet-Balkenende is pas op de helft van de rit'', zegt fractievoorzitter Verhagen. ,,Maar ik durf nu al te constateren dat door een politiek gewaagde combinatie van structurele hervormingen en solide overheidsfinanciën, Nederland beter door de recessie heen komt dan veel andere Europese landen.''