Buitenlands beleid in teken van veiligheid

Het Nederlands buitenlands beleid zal in 2006 voor een aanzienlijk deel in het teken staan van veiligheid, stelt de Begroting Buitenlandse zaken. Het antwoord op de nieuwe bedreigingen in de wereld ziet de regering vooral in versterking van internationale samenwerking binnen het kader van de Navo en de Europese Unie.

Meer strafrechtelijke samenwerking

De diplomatie zal zich inzetten voor meer strafrechtelijke samenwerking in Europa, een gemeenschappelijk asielstelsel en versterkte bewaking van de EU-buitengrenzen. De Nederlandse militaire inspanningen in Afghanistan zijn als een vorm van ,,forward defense'' tegen terrorisme.

Natiestaat basis voor beleid

De natiestaat blijft de basis van het buitenlandse beleid – Nederland streeft geen supranationaliteit na voor organisaties als de EU, maar streeft naar ,,effectief multilateralisme''. Een voorbeeld daarvan heet in de begroting de hervorming van de Verenigde Naties (die echter, na de opstelling van de begroting, tijdens de VN-top op de lange baan zijn geschoven).

Rol Navo bij vredeshandhaving

De totale uitgaven voor het buitenlands beleid bedragen (over alle departementen verspreid) in 2006 5,7 miljard euro. De Navo dient, in de visie van de regering, in toenemende mate te worden betrokken bij de vredeshandhaving in derde landen, bijvoorbeeld door capaciteitsverstreking van de vredesmacht van de Afrikaanse Unie in Soedan.

Langere werkweek geen streven

Meer Europese beleidscoördinatie op het gebied van verlenging van de werkweek is niet opportuun. Weliswaar draagt een langere werkweek bij aan de houdbaarheid van sociale voorzieningen, maar een bijeffect kan zijn dat er minder tijd beschikbaar is voor bijvoorbeeld zorg en onderwijs. Dat schrijft het Centraal Planbureau in een bijlage bij de Begroting Buitenlandse Zaken.