Bot roept VN op tot strijd tegen intolerantie

Minister Bot (Buitenlandse Zaken, CDA) roept vandaag de Verenigde Naties op ,,te investeren in een wereldwijde cultuur van tolerantie en wederzijds respect''. Bot doet dat in zijn jaarlijkse rede tot de Algemene Vergadering van de VN, die hij vanavond uitspreekt.

Bot noemt ,,de strijd om tolerantie te beschermen tegen intolerantie een van de grootste uitdagingen van onze tijd''. ,,Er is maar één ding dat we niet kunnen tolereren, en dat is intolerantie'', zegt hij. Bot vindt het ,,in het belang van alle landen om de strijd tegen radicale ideologieën te voeren''.

,,We moeten gezamenlijk reageren tegen zowel terrorisme als de radicale ideologieën die het voeden en kweken'', zegt Bot. Hij gelooft niet dat er een ,,botsing van beschavingen'' is of zal komen, wel ,,een botsing tussen de toleranten en intoleranten'' in ,,onze samenlevingen'' en ,,beschavingen''.

De vorige week op de VN-top aangenomen resolutie die staten oproept om het aanzetten tot terrorisme wettelijk te verbieden, ,,zendt een belangrijke boodschap aan de haatzaaiers''. Voor een effectieve strijd tegen gewelddadig extremisme en terrorisme ,,moeten we een zorgvuldig evenwicht bereiken tussen juridische en politiemaatregelen enerzijds en een betekenisvolle dialoog anderzijds''.

,,We moeten culturele, religieuze en ideologische verschillen niet zien als onoverbrugbare scheidslijnen, aparte tegenstanders'', aldus Bot. Hij pleit voor een ,,wereldwijde zoektocht'' waarin de grotere eenheid hand in hand gaat met diversiteit.

Zonder de moord op cineast Theo van Gogh en de nasleep te noemen, verwijst Bot daarnaar: ,,Recente gebeurtenissen in Nederland hebben onze samenleving geconfronteerd met de vraag hoe we onze eeuwenoude traditie van tolerantie kunnen beschermen tegenover degenen die haar willen misbruiken om haat en verdeeldheid te zaaien.''

Volgens Bot is een deel van het antwoord ,,onszelf er voortdurend aan te herinneren dat het verkeerd is om een hele gemeenschap verantwoordelijk te houden voor de daden van individuen''. Om aanjagers van extremisme op andere gedachten te brengen en intolerantie als ,,wereldwijd, grensoverschrijdend fenomeen'' aan te pakken, is een ,,permanente dialoog'' nodig, met een centrale rol voor de VN, vindt Bot.

WWW.NRC.NL tekst toespraak

    • Robert van de Roer