Alans klifhanger

Gaat hij het doen of niet? Alan Greenspan, de topman van de Amerikaanse centrale bank, weet zelfs een kwartaal voor zijn afscheid nog een cliffhanger te produceren. Tot een maand geleden was het een uitgemaakte zaak dat de `Fed' de Amerikaanse geldmarktrente verder zou verhogen vanaf de huidige 3,5 procent. Maar een blijvend hoge olieprijs, de gevolgen van de orkaan Katrina en een inzakkend consumentenvertrouwen in de VS zaaien nu twijfel onder analisten over wat de Fed vanavond na afloop van zijn beleidsvergadering zal aankondigen.

Mogelijkheid één is gewoon een renteverhoging met een kwart procentpunt zoals gepland, en een korte uitleg waarin zoals de laatste kwartalen gebruikelijk, wordt gepreludeerd op méér. Mogelijkheid twee is dat er plots van een renteverhoging wordt afgezien. Mogelijkheid drie, volgens het gros van de bewoners van 's werelds dealing rooms de meest waarschijnlijke, is een renteverhoging zoals gepland, maar nu voorzien van een uitleg waarin verdere verhogingen op losse schroeven worden gezet.

Centrale banken hebben de laatste jaren veel energie gestoken in het voorbereiden van de financiële markten op hun rentebesluiten. Dat scheelt onnodige onzekerheid, en dat leidt dan weer tot rustiger koersvorming die goed is voor het financiële systeem en de economie als geheel. Juist de Fed onder Greenspan was daar een pionier in.

Maar wat nu te doen? Stoppen met verhogen? De hoge olieprijs drukt de economische groei in de VS, omdat elke cent die een Amerikaan meer betaalt aan de pomp ten koste gaat van een miljard dollar aan andere consumptieve bestedingen. Het consumentenvertrouwen heeft een knauw gekregen door het gecombineerde effect van olie en Katrina, en de uitbundige huizenmarkt mag niet inzakken en zo de consumptie in gevaar brengen.

Doorgaan met verhogen? De kosten voor Katrina hebben inmiddels een eind gemaakt aan de daling van het federale begrotingstekort dat onder president Bush fors was opgelopen. De inflatie is, mede door de gestegen energieprijzen, opgelopen tot 3,6 procent, en diezelfde uitbundige huizenmarkt moet volgens Greenspan zelf in een speech van vorige maand, met de nodige argwaan worden bekeken.

De vooruitzichten voor de economie zijn hoogst onzeker, en dat helpt niet bij het nemen van een besluit. Greenspan zelf zal de moed er in houden, getuige een inmiddels beroemd citaat uit een voordracht die hij in 1998, op een soortgelijk ongewis moment hield in Washington: ,,Het feit dat onze economische modellen bij de Fed, die de beste in de wereld zijn, de afgelopen veertien kwartalen fout zaten betekent niet dat ze in het vijftiende kwartaal niet juist zullen zijn.''

    • Maarten Schinkel