Agenten tegen Defensie

Als het ministerie van Defensie aanstalten maakt bomen te kappen in de Schinveldse bossen vlakbij de NAVO-luchtbasis in het Duitse Geilenkirchen, stuurt de gemeente Onderbanken de politie om het kappen te voorkomen. Dat heeft de Limburgse gemeente staatssecretaris Van der Knaap (Defensie, CDA) en minister Dekker (VROM, VVD) in een brief laten weten.

Dekker gaf Defensie op 15 september ontheffing voor het (tot één meter boven de grond) afzagen van zes hectare bos, bovendien mocht Defensie van haar in veertien hectare te hoge bomen van hun top ontdoen. Dekker nam haar besluit op grond van de zogeheten Nimby-procedure, waardoor de minister onwillige lagere overheden kan passeren. Het kappen in Schinveld gebeurt op dringend verzoek van de NAVO, die van oordeel is dat de bomen de veiligheid van opstijgende en landende AWACS-vliegtuigen op haar luchtbasis in gevaar brengen. Dit zijn Boeings 707 met een radarantenne op de romp die gebruikt worden om het luchtruim in de gaten gehouden en gevechtsmissies te ondersteunen.

De gemeente Onderbanken nam in juli het besluit dat in Schinveld slechts acht bomen mochten worden gekapt. Er liggen thans twee tegenstrijdige besluiten van twee overheden, en de Raad van State moet beslissen welke van de twee rechtsgeldig is, vindt verantwoordelijk wethouder H. Ubachs van Onderbanken. In afwachting daarvan moeten de bomen met rust worden gelaten, luidt zijn oordeel.

Onderbanken maakt al lange tijd bezwaar tegen het plan van Dekker om in Schinveld bomen te verwijderen. De gemeente meent dat de Wet op de ruimtelijke ordening ,,geen enkele steun of grondslag'' biedt voor de beslissing van de minister. Onderbanken en zijn buurgemeenten ondervinden veel hinder van het vlieglawaai. Volgens de lokale overheden zorgt de luchtbasis ook voor gezondheidsproblemen in Zuid-Limburg.

Een woordvoerder van Defensie zegt dat beide ministeries de brief van Onderbanken eerst willen bestuderen voor ze inhoudelijk willen reageren.