Aardgasbaten naar research en energie

Het ministerie van Economische Zaken, dat in 2006 ruim 1,6 miljard euro te besteden heeft, geeft het meeste geld uit aan het verbeteren van de innovatiekracht van Nederland (550 miljoen euro). De rest van de begroting gaat grotendeels naar duurzame energie en het bevorderen van concurrentie (respectievelijk 290 en 250 miljoen euro). Via het Fonds Economische Structuurversterking (FES) investeert EZ de komende jaren 2,3 miljard euro, waarvan 600 miljoen euro in 2006. Het geld wordt over verschillende departementen verspreid. Zo gaat er de komende jaren 300 miljoen naar praktijklokalen en scholenbouw, 100 miljoen naar een grootschalige research-infrastructuur en 500 miljoen naar innovatieprogramma's en toponderzoek. Ook is 730 miljoen gereserveerd voor `duurzaamheid'. Ten slotte gaat 340 miljoen naar onder meer de Amsterdamse Zuidas, monumentenzorg en bescherming van de zogenoemde vitale infrastructuur. Er komt een eenmalige impuls van 1 miljard euro voor windenergie.

Consument beter beschermd

Vanaf 2006 gaat de Consumentenautoriteit toezicht houden op de regels voor bedrijven, die consumenten beter moeten beschermen tegen bijvoorbeeld risico's van beleggingsproducten.

Betere benutting ICT

Nederland loopt Europees gezien voorop in het aantal huishoudens dat een breedbandaansluiting heeft. Het aantal diensten dat daarvoor aangeboden wordt is echter nog laag. Economische Zaken wil initiatieven voor breedbanddiensten bundelen en heeft voor het slimmer gebruik van ICT 80 miljoen euro gereserveerd.