Website: kans op aanslag terreur

De kans dat er in Nederland een terroristische aanslag plaatsvindt is ,,substantieel''.

Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) op een speciale website met informatie over de actuele terreurdreiging die sinds vrijdag online is.

Op deze website ((www.nctb.nl) kunnen burgers, bedrijven en lokale overheden informatie opvragen over terrorisme, terrorismebestrijding, de rol van de NCTb en wat zij zelf kunnen doen om terreur tegen te gaan.

De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken bieden met deze site één centrale plek waar via internet op elk gewenst moment informatie kan worden opgevraagd over de actuele terreurdreiging in Nederland en hoe er gehandeld moet worden.

Het dreigingsniveau `substantieel' is het derde algemene dreigingsniveau: `minimaal', `beperkt', `substantieel' en `kritiek'. Nationale en internationale ontwikkelingen wijzen er volgens de site niet op dat het dreigingsniveau op korte termijn naar beneden zal kunnen worden bijgesteld.

Tevens biedt de website informatie over wat terrorisme is: het plegen van of dreigen met op mensenlevens gericht geweld, of het veroorzaken van ernstige maatschappij-ontwrichtende zogenoemde zaakschade. Volgens de NCTb is ,,de grootste terroristische dreiging voor Nederland en voor tal van andere landen de dreiging van islamitisch terrorisme''.

De bezoeker wordt erop gewezen dat er evenwel een enorm verschil is tussen islam en islamisme. ,,De islam is een grote wereldreligie, islamisme is een politieke ideologie. Islamisme is een bepaalde, zeer radicale interpretatie van de islam'', aldus de informatie op de site. Bovendien wordt burgers verteld waar ze terechtkunnen als ze iets verdachts opmerken en wat ze in noodgevallen moeten doen: de plaatselijke politie bellen of, als iedere seconde telt, 112, het nationale alarmnummer. Ook kunnen ze een tip aanmelden via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

In Nederland zijn ongeveer twintig instanties betrokken bij de bestrijding van terrorisme, waaronder de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) is aangesteld om de samenwerking tussen al deze instanties te verbeteren, informatie over mogelijke terreurdreiging te analyseren en veiligheidsmaatregelen te ontwikkelen om terrorisme te bestrijden. De NCTb valt onder de verantwoordelijkheid van twee ministers: de minister van Justitie (tevens coördinerend minister voor terrorismebestrijding) en de minister van Binnenlandse Zaken.